Informacje od klienta

Jakich informacji potrzebujemy o konkretnym zleceniu, o konkretnej pracy, aby rozpocząć pisanie?

  • Temat i kierunek studiów
  • Typ pracy
  • Oczekiwana objętość
  • Plan lub informacja o jego braku

Przedstawione obok zalecenia co do objętości pracy są można powiedzieć przykładowe....

Czytaj więcej

Jakiego typu prace piszemy?

prace magisterskie
Prace magisterskie
Dzisiaj standardowo taka praca liczy od 80 do 100 stron, ale zdarzają się prace na stron 60, jak i liczące ich powyżej 120. My piszemy prace na tyle stron, ile chce klient. Możemy napisać pracę nawet na 200 stron.
prace podyplomowe
Prace podyplomowe
Te prace są krótsze, zazwyczaj liczą 30-50 stron - jednak poza objętością wymagania odnośnie tych prac są takie same, jak w przypadku prac magisterskich. Różnią się tylko objętością.
Prace licencjackie
Kiedyś takie prace liczyły standdardowo 60-70 stron. Teraz jednak na niektórych uczelniach wymaga się, aby były krótsze, czasami liczą tylko 30 stron.
Prace inżynierskie
Zazwyczaj takie prace liczą 50-70 stron - jednak nie jest to regułą, bywają i krótsze i dłuższe. Czasami niewiele różnią się od prac magisterskich.
Czytaj więcej